معادلات عشق/ با چه کسي زندگي کنيم؟
نام:
پست الکترونیک:
متن: *

 نظرات شما
1
ياسمن - 21/04/1389
باسلام تازه باسايتتان آشنا شدم وهمه مطالبي که درقسمت هاي مختلف راجع به عشق نوشتيد رو خوندم ولي هرچه گشتم نتونستم بفهمم که ازدواج کرده ايد يا نه همسر داريد ؟اگر داريد عاشقانه با هم زندگي ميکنيد؟ يا نه اصلا عاشق نشده ايد و نميدونيد عشق چيه اين که کسي را دوست داري واو نيز تو را دوست دارد ولي بر حسب ر سم آيين هرگز به هم نمي رسيد واين واقعا يعني رنج ويک رنج طاقت فرسا که هيچ وقت فراموش نمي شود
1