معادلات عشق/ با چه کسي زندگي کنيم؟
شنبه 19 تير 1389 - 11:54:59 PM

دکتر علي شريعتي مي گويد: دنيا را بد ساخته اند... کسي را که دوست داري، تو را دوست نمي دارد. کسي که تو را دوست دارد، تو دوستش نمي داري اما کسي که تو دوستش داري و او هم تو را دوست دارد به رسم و آئين هرگز به هم نمي رسند و اين رنج است. زندگي يعني اين.
و بزرگي مي گفت: يادت باشد ، آنچه در دنيا شاهد آن هستيد، حاصل  اعتقادي است که نسبت به آن داريد. (1)
براستي چقدر به گفته دکتر شريعتي اعتقاد داريد؟
دوستان زيادي را ديده ام که گفته دکتر شريعتي درباره آنها مصداق داشت و همين باعث شد به گفته معلم شهيد اعتقاد پيدا کنم.
آيا به آنچه اعتقاد پيدا کرده ايد،  برايتان اتفاق خواهد افتاد؟
«راندا برن» در اثر بزرگ خود با نام «راز» تلاش مي کند که وجود يک قانون طبيعي را به انسانها اثبات کند. قانوني که از بدو پيدايش عالم هستي وجود داشته، دارد و خواهد داشت : قانون جذب.
قانون جذب به اين معناست که هر فکري مشابه خود را جذب مي کند. از اين رو فکر مثبت، افکار مثبت بيشتري را به سمت خود مي کشاند و برعکس. دکتر جو ويتل در توضيح اين قانون مي گويد : « افکار مغناطيس هستند و بسامد دارند. همانگونه که در حال فکر کردن هستي، افکارت به کائنات فرستاده مي شود و به طور مغناطيسي چيزهايي همانند را که بسامدي مشابه دارند، جذب مي کنند. پس انسان درست به مثابه يک دکل مخابراتي عمل مي کند که مدام امواجي را با بسامد مشخص ساطع کرده و با فراخواني امواج مشابه تصويري را نمايش مي دهد. پس تصوير زندگي هر کسي، حاصل بسامدي است که ارسال مي کند و براي تغيير زندگي، بايد با تغيير افکارش کانال و بسامد را تغيير دهد. »
به بياني ساده تر قانون راز مي گويد هر چيزي رو که در ذهنتان داشته باشيد، همان برايتان اتفاق خواهد افتاد؛ مهم نيست که آن چيز از نظر شما بد يا خوب باشد، مهم اين است که آن چيز در ذهن شما وجود دارد، پس حتما برايتان اتفاق خواهد افتاد.
اگر بپذيريم که به گفته دکتر شريعتي دنيا را بد ساخته اند... پس بايد منتظر قانون راز باشيم
اگر قانون راز درست باشد، سه انتخاب بيشتر نداريد؛ 1- با کسي زندگي کنيد که دوستش داريد، اما او شما را دوست ندارد 2- با کسي زندگي کنيد که دوستتان دارد اما شما او را دوست نداريد و 3- به انتظار زندگي با کسي باشيد که او را دوست داريد و او هم شما را دوست دارد که به رسم و آيين هرگز به هم نخواهيد رسيد و اين رنج است.
هر فردي آزاد هست، يک مسير را انتخاب کند، اما در انتخاب خود چند سخن مهم از بزرگان را در نظر داشته باشيد:
- اگر کسي تورا آنطور که مي خواهي دوست ندارد ، به اين معني نيست که تورا با تمام وجودش دوست ندارد.(مارکز)
- هيچ وقت دنبال كسي نباش كه بتواني با او زندگي كني ، بلكه دنبال كسي باش كه بدون او نتواني زندگي كني. (شكسپير)
- مراقب باشيد چيزهايي را که دوست داريد بدست‌آوريد وگرنه ناچار خواهيد بود چيزهايي را که بدست آورده‌ايد دوست داشته‌باشيد. (جرج برنارد شاو )
- دوست داشتن کسي که لايق دوست داشتن نيست اسراف محبت است (دکتر شريعتي)
- آدم ها در دو حالت همديگر را ترك مي كنند: اول اينكه احساس كنند كسي دوست اشان ندارد و دوم اينكه احساس كنند يكي خيلي دوست اشان دارد . (ويكتور هوگو)
- نميگويم هرگز نبايد در نگاه اول عاشق شد اما اعتقاد دارم بايد براي بار دوم هم نگاه کرد. (ويکتور هوگو)

انتخاب مسيرها:
1- زماني مسير اول را انتخاب کنيد که به سخنان «مارکز» و «شکسپير» برسيد؛ يعني کسي را انتخاب کنيد که بدون او نمي توانيد زندگي کنيد اما اين نکته را هم در نظر داشته باشيد که اگر او شما را با تمام وجود دوست ندارد، اما عشق و علاقه شما نسبت به او ارزشمند است، هر چند در آغاز آنطور که مي خواهيد، شما را دوست ندارد، اما با گذشت زمان، شما را دوست خواهد داشت.
بنابراين اگر به سخنان «مارکز» و «شکسپير» رسيديد، توصيه «جرج برنارد شاو» را گوش کنيد و کسي را که دوست داريد، بدست آوريد.
2- انتخاب مسير دوم پيچيدگي خاص خود را دارد؛ براي انتخاب اين مسير دو حالت را بايد در نظر گرفت:
الف- هيچ کس را دوست نداريد، اما يکي شما را دوست دارد
اگر در اين حالت قرار داريد، به اين توصيه ويکتور هوگو گوش کنيد؛ «نميگويم هرگز نبايد در نگاه اول عاشق شد اما اعتقاد دارم بايد براي بار دوم هم نگاه کرد.» ؛ اگر احساس کرديد که در نگاه دوم و در مسير زندگي شما هم او را دوست خواهيد داشت، او را براي زندگي انتخاب کنيد.
ب- يکي شما را دوست دارد، اما شما او را دوست نداريد و شخصي سومي را دوست داريد که آن شخص شما را دوست ندارد.
اگر در اين حالت قرار داريد سخن دکتر شريعتي را فراموش نکنيد؛ «دوست داشتن کسي که لايق دوست داشتن نيست اسراف محبت است.» ؛ اگر شخص سوم واقعا لايق دوست داشتن نيست و در مسير زندگي شما را دوست نخواهد داشت، او را فراموش کنيد چرا که به گفته ويکتور هوگو : «آدم ها در دو حالت همديگر را ترك مي كنند: اول اينكه احساس كنند كسي دوست اشان ندارد و دوم اينكه احساس كنند يكي خيلي دوست اشان دارد»؛ چرا که اگر شما او را بيش از اندازه دوست داشته باشيد به اميد اينکه او هم شما را دوست بدارد، شما را ترک خواهد کرد و يا اينکه روزي شما احساس خواهيد کرد که شما را اصلا دوست ندارد و او را ترک خواهيد کرد.
در اين حالت اگر توانستيد شخص سوم را فراموش کنيد و به فردي که شما را دوست دارد اما شما او را دوست نداريد، بيشتر فکر کنيد ( حالت الف)
3- مسير سوم را زماني انتخاب کنيد که به عشق ايمان داشته باشيد؛ عشقي که صادقانه و متقابل است نه عشقي که با پول، ماشين، مدرک تحصيلي، تيپ و ظاهر فرد شکل گرفته است چرا که با کوچکترين تغيير در ماديات و ظواهر،  عشق به نفرت تبديل خواهد شد. اگر دکتر شريعتي مي گويد: «اما کسي که تو دوستش داري و او هم تو را دوست دارد به رسم و آئين هرگز به هم نمي رسند»، مقصود از رسم و آئين اين است؛ «کبوتر با کبوتر، باز با باز»


پاورقي:
1- آدمي ساخته افكار خويش است، فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است . (موريس مترلينگ)

http://www.tajerian.ir/?code=322
استفاده از این مطلب با درج نام نویسنده و ذکر منبع بلامانع است.
بستن   چاپ